Hold hatás és az ember hétköznapjai

A hold hatás a Földre bizonyított. Ha a Földre hat, akkor ránk is, de hogyan? Mit jelent a hétköznapjaink szempontjából? Hogyan fordítsuk a javunkra?

Jól tudjuk – az asztrológia tudománya szerint is – minden égitest befolyással van a világ és a személyiségünk működésére, mégis a holddal való kapcsolatunk valahogy mélyebb. Ez már csak azért is lehetséges, mert a hold közel van hozzánk, még szabad szemmel is látható a Földről.

A holdfázisok ciklusának alakulása jól szemlélteti az idő törvényének és a folyamatos változás állandósságának érvényességét az életünkre. Világunkban a rend részét képezi a kezdet és a vég, a világosság és a sötétség, az évszakok és a pihenés és az aktivitás váltakozása. A növekedés és a csökkenés nem csak az ár-apály jelenségre, hanem lelki működésünkre is hatással van. Nem lehet mindig kifelé élni, szükség van az elcsendesülésre és a befelé fordulásra is. Nem lehet mindig csak adni, szükség van arra is, hogy tudjunk elfogadni és ugyanígy fordítva. Nem lehet mindig csak termelni, szükség van a növekedés élvezetére is, amikor viszont nem termelünk, tehát azon a területen éppen „csökkenünk”. Egyfajta külső egyensúly ez, amit a Föld és a Hold egymáshoz való viszonya okoz és amihez mi emberek a belső egyensúlyunk érdekében ösztönösen alkalmazkodunk.

Hold hatás és az ember hétköznapjai

A hold hatás és az elménk

Ahogyan számos természeti tényezőre, úgy emberi érzéseinkre, gondolatainkra is hatással van a holdfázisok módosulása. „A hold által kibocsájtott frekvenciák hatással vannak a mentális test frekvenciáira, azaz az emberi elmére (érzelmeink, gondolataink, vágyainkat). Az elme a tudatos elméből és a tudatalatti elméből tevődik össze. A tudatalatti elmében számos benyomás található beágyazva, melyek meghatározzák az alaptermészetünket és a személyiségünket. Viszont ezeknek a benyomásoknak és gondolatoknak nem vagyunk a tudatában. Ezeket a benyomásokat több (ember) élet – reinkarnáció – során gyűjtöttük össze. A hold frekvenciáinak megvan az a képessége, hogy a tudatalattinkban található benyomásokból a gondolatok frekvenciáit a tudatos elmébe, a felszínre lökje. Amint azok elérik a tudatos elmét, tudomást szerzünk róluk”. A hold hatása ebből kiindulva érdemel odafigyelést a holdfázisok váltakozása során érkező gondolatainkra, mert könnyen lehet, hogy személyiségünk egy fontos mozgatórugójához vezet el minket.

A régi időkben, még akkor, amikor az emberek a természet erőinek isteneiben hittek, a holdat a nőiesség jegyeivel azonosították. Úgy gondolták, a hold képviseli a női erőt és rajta keresztül áramlik a nőiesség a Föld felé. Számos spirituális irányzat ma is a női erő megnyilvánulásának tekinti a holdat, ahogyan a férfi erő jelképének a napot. Így máris létrejön duális világunk egysége, ahol egyszerre nyilvánul meg a férfi és a női energia. Ez a szimbólum a Napfivér-Holdnővér elgondolásokban is megjelenik, ami számtalan filmet, sorozatot és irodalmi művet ihletett meg eddig.

A hold hatás javunkra fordítása

Teliholdtól teliholdig 5 napos ciklusokra osztjuk fel a naptárunkat és ezen ciklusokban nézzük meg, hogy a hold hatás milyen hold energiákat tartogat számunkra, hogyan tudjuk emelni ezáltal életünket.

1-5. napig 

A telihold a termékenység, a kiteljesedés és a beérés energiáit horgonyozza le a Földre. Érdemes ilyenkor elengednünk a régit és nyitni az új felé.

Az időszak energiái támogatják a régi, életünket a továbbiakban nem szolgáló kapcsolataink lezárását és újak kezdését. Munkaterületen az értékelés és kezdeményezés hozhat szerencsét. A hold hatás ilyenkor az, hogy amit telihold napján kezdünk, az sikerre van ítélve. Azok a tervek, amik most születnek, könnyebben valósulhatnak meg. Műtéti beavatkozások alkalmával azonban jobb kerülni a telihold időszakát, mert ilyenkor érzékenyebbek vagyunk. Ami korábban elveszett, azt a 3. napon valószínűleg megtaláljuk, ha keressük. A hold keltette érzelmi hatások fokozódnak a 4. és 5. napon. Több lehet a személyes konfliktusunk, de ha jól kezeljük ezeket és képesek vagyunk toleránsan viselkedni, akkor nagy dolgokat is elérhetünk. Az 5. nap jó energiákat szolgáltat ahhoz, hogy segítséget nyújtsunk, önfeláldozóak legyünk, adakozzunk. Érdemes felvenni a kapcsolatot egy olyan személlyel, akivel már régen találkoztunk.

6-10. napig (jelenleg ebben a ciklusban vagyunk épp)

A Hold energiái kedvezően hatnak belső erőnk érvényesítésére és a kreatív energiák megélésére. Megérzéseink folyamatosan erősödnek, a 10. napon átlag felett működnek. Ideálisak az égi hatások ahhoz, hogy felvállaljuk véleményünket és kiálljunk az igazunkért. A hold hatás ilyenkor segíti a kommunikációt, könnyebben meg tudunk beszélni másokkal olyasmit, amit amúgy nehéznek tartanánk. Ha tudatosan törekszünk rá, akkor javíthatunk bármelyik kapcsolatunkon, beleértve a szerelmit is. A 8. nap a munkahelyi életben fejti ki jótékonyságát, remek alkalmak mutatkozhatnak megbeszélések lebonyolítására, szerződések aláírására, vásárlásra, hivatalos ügyek intézésére. A 9. nap ezzel szemben a tanulmányoknak kedvez. A hold hatás támogatólag hat az új ismeretek befogadására, vizsgára, állásinterjúra. Most érdemes új lehetőségeken gondolkodnunk. A 10. nap a pihenésé, a feltöltődésé, a megélésé. A lágyság, a gyengédség érzései előtérbe kerülhetnek. Jó esély van arra, hogy akivel ilyenkor találkozunk, hosszú ideig velünk marad. Megfelelő időszak ez a kisebb és nagyobb utazások megtételére is.

11-15. napig

Sokat tehetünk ilyenkor önmagunkért, ha a külső környezetünkkel szemben most hangsúlyosabban befelé figyelünk, mert felerősödhetnek a negatív érzéseink, a környezetünkben több lehet az agresszió. Ugyanakkor könnyebben megláthatjuk, mely élet területünkön sejlik meg a változás lehetősége.

Ha a 11. napon betegszünk meg, a gyógyulás tovább tarthat.

Szerencsére van pozitív hold hatás is ilyenkor. Aki testsúlycsökkenést szeretne elérni, annak viszont a 12. napon érdemes ebbe belekezdeni. Ez a nap egyben a legszerencsésebb akkor, ha valamilyen ügyben előrelépni szeretnénk, mert könnyebben megtalálhatjuk azt az embert, aki segíteni tud minket ebben. A 13. napon felerősödhet elvonulási igényünk, alkalmat adhat ez a nap az önmunkára és eredményesek is lehetünk benne. A 14. napon már egy lassú kibontakozási folyamat kezdődik meg lelkünkben. Apró lépések mások felé. Kedvezőek az energiák a flörtre, a tapogatózásra, de elképzelhető, hogy ezekből felszínes kapcsolatok alakulnak csak ki. A 15. napon jó, ha figyelünk arra, hogy felületesek lehetünk.

16-20. napig

A hold hatás életünk szempontjából inkább kifelé irányú, főleg a 19. naptól fokozódnak a kifelé ható energiák, kapcsolataink mélyülnek, a testünkért tett fáradozások különösen hatékonyan térülnek meg. Nyitásunk a világ felé a ciklus kezdetétől folyamatosan erősödik, előtérbe kerülnek igényeink, megnő a befogadó készségünk. A 16. napon nem ajánlatos üzleti ügyekbe bonyolódni, mert veszteség származhat belőle. Bátorságunk és kitartásunk nő, de kapcsolatainkat nehézzé teheti, ha túlságosan rá akarjuk erőltetni az akaratunkat másokra. A 17. napon megnő a szexuális vágyunk. A 18. nap kihívásokkal tarkított, fontos, hogy óvatosak legyünk. Különösen ügyeljünk a szabályokra, nehogy kár érjen bennünket. A 20. napon a pénz és a munka szempontjából kedvezőtlenek a hatások, csak a legszükségesebb kiadásokra költsünk ekkor.

21-25. napig

A hold érzelmeinkre gyakorolt hatása mély és intenzív élményeket hozhat. Fellebbenhetnek lezáratlan ügyeink, vívódásaink, érezhetünk felkavarodottságot, könnyen érzéseink hatása alá kerülhetünk, amelyek most akár szélsőségesek és ingadozóak is lehetnek. Elővigyázatosságunkat tartsuk szem előtt, ne hozzunk elhamarkodott döntéseket. A 21. napon létrejövő emberi kapcsolatok egy életen át is kísérhetnek minket. A 22. napon megnőhet a viták, konfliktusok száma, de ha sikerül az energiáinkat az önfejlődés részeként megfelelő mederben tartanunk, akkor jó élményekkel gazdagodhatunk, különösen a párkapcsolatban élhetünk át csodás tapasztalásokat. Az időszak utolsó napjaiban megnő tettrekészségünk, jól működhet a csapatmunka, inspirálóan hathatunk másokra is.

26-30. napig

Haladunk a beteljesülés felé, ehhez azonban jó, ha gyakoroljuk az elengedést, hiszen csak akkor tudnak beáramlani életünkbe az új energiák, ha már nem foglalja a helyet a régi. A 26. napon érdemes feltöltődnünk, alkotói tevékenységet végeznünk, szórakoznunk, rápihennünk az előttünk álló napokra. Adjuk meg magunknak a testi-lelki-szellemi felfrissülést, hogy a 27. napra kellő magabiztossággal rendelkezzünk. Ezen a napon nagyon kedvező energiák tapasztalhatók, ha a nehézségeinket szeretnénk megoldani. A 28. napon ne fogjunk szerencsejáték űzésébe, ehelyett inkább mélyítsük családi kapcsolatainkat. A 29. napra a körülöttünk lévő energiák magas szintje miatt érezhetünk nyugtalanságot, de a feszültségeket remekül hasznosíthatjuk az aktív testmozgáshoz. A 30. napon pontot tehetünk a lezárására váró ügyekre, szerencsésen intézhetünk hivatalos ügyeket. A most kezdődő kapcsolataink lelkesítőek, új oldalainkat mutathatják meg. Kiteljesedhetünk, ünnepelhetünk, termékenyek lehetünk.

A leírtak megvalósulásai az egyéni életvezetés során eltérőek lehetnek, hiszen személyiségünkre és viselkedésünkre nem csak a hold fázisainak alakulása van nagy befolyással, hanem számtalan más, egyedi tényező is.

Telihold időpontok 2016 következő hónapjaiban

  • Május 21.
  • Június 20.
  • Július 19.
  • Augusztus 18.
  • Szeptember 16.
  • Október 16.
  • November 14.
  • December 14.

Szerző: Huszágh-Winkler Móni

Felhasznált forrás: https://www.spiritualresearchfoundation.org, telihold-ujhold-hatasa (2016-05-11). Tarka Világ, 1117. szám, 52.o cikke és saját tanulmányok

Nézd meg ezt is

ZYO Hála rezgés meditáció hangfürdővel videón

ZYO Hála rezgés meditáció hangfürdővel videón

Ez egy Önvaló meditáció, amely az igazi Énedbe vezet vissza. Figyelj befelé és érezd át. 

Te mit gondolsz? Szólj hozzá!

Az e-mail címet nem tesszük közzé.

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Csatlakozz hozzánk!