Biodinamikus craniosacralis kezelés – gyógyító ritmus

A biodinamikus craniosacralis kezelés a test ritmusos működését használja, elsősorban az agyi-gerincvelői folyadékáramlási ritmust. A módszer a test önszabályozó, öngyógyító folyamatait támogatja, melyek természetes módon a mélyalvás fázisában tudnak leghatékonyabban kibontakozni, mikor is a psziché befolyása a test fölött a legcsekélyebb mértékű. Dióhéjban a kezelés során tudatos szinten élhetjük meg azt, ami egyébként alvás közben történik bennünk.

A craniosacralis biodinamika rendszere szerint az egészség nemcsak azon állapot, amelyben nincs jelen betegség. A craniosacralis biodinamikában az egészséget folytonos mozgásként értelmezzük. Akkor vagyunk egészségesek, ha a testünk működését irányító homeosztázis optimálisan működik. A homeosztázis a szervezet öngyógyító, önszabályozó, megújító, gyarapító, folytonosan egyensúlyra törekvő képessége.

Testünk állandóan külső és belső hatások alatt áll. Külső hatások a minket aktuálisan körülvevő környezetből érnek minket. Például a fény, hangok, a levegő és a táplálék amit magunkhoz veszünk. A belső hatások pedig a külső ingerekre, illetve azok hatására felmerült emlékeinkre adott érzelmi reakcióink. A külső és a belső hatások szoros összefüggésben vannak egymással, meghatározói tudatállapotunknak, egészségünknek és ezáltal közérzetünknek is. Például, a test szöveteinek a szorongással vagy stresszel együttjáró feszült állapota korlátozza akár a legjobb minőségű táplálék megfelelő megemésztését is. A felszabadult lelkiállapottal együttjáró laza szövetekben zavartalan a vér és más testfolyadékok keringése, ezáltal immunrendszerünk közömbösíteni tudja a káros külső hatásokat. A biológiai kutatások alapján ma már ismert, hogy gondolataink és a hatásukra megjelenő érzelmek a testben hogyan válnak a sejtek működését befolyásoló biokémiai anyagokká.

Testünk belső intelligenciája a belénk kódolt gyógyító és szabályozó terve szerint minden pillanatban a lehetséges egyensúly és harmónia irányába törekszik. Mivel modern korunkban megfelelő oktatás híján szinte alig van tudatos kapcsolatunk testintelligenciánkkal, a biodinamikus craniosacralis kezelés ezen kapcsolat megteremtését és hosszabb távon tudatossá válását is célozza. A kialakult betegségek már csak végső következményei annak, hogy testünk önszabályozó rendszere már egy ideje nem képes feladatát tökéletesen ellátni. A biodinamikus craniosacralis kezelő figyelmének központjában a testintelligenciával való kapcsolatfelvétel és a test legfinomabb szintjein zajló önrendező folyamatok segítése, ha szükséges, gyengéd fizikai támogatása áll. Ez alapvető különbség lehet más módszerekhez képest melyek fókuszában a betegség megnyilvánult tüneteit célzó valamilyen ellenintézkedés van. Ahogyan Dr. Still az egyik alapítóatya megfogalmazta: ”Az orvos célja az, hogy rátaláljon az egészségre, betegséget találni mindenki tud”. A betegség és a testben megmutatkozó nemkívánatos jelenségek a biodinamikus craniosacralis kezelés hatására visszatérő testi egyensúly és lelki harmónia következményeként szűnnek meg. Mivel a tapasztalt kezelő tudja miként segítse a test belülről, saját ütemében természetes módon kibontakozó és a test önszabályozó rendszereinek több szintjén, párhuzamosan lezajló öngyógyító folyamatait, az azok hatására bekövetkező változások is tartósabbak mintha külső manipuláció hatására történtek volna.

Craniosacralis terápia

A biodinamikus craniosacralis kezelés a test ritmusaival dolgozik

Minden ami él az lélegzik. Légzés alatt nemcsak a tüdőnk által megvalósított tevékenységet értjük. Minden légzés, ami egy bizonyos ritmus szerint kitágul majd összehúzódik. Amikor eléri tágulásának vagy összehúzódásának pillanatnyilag szélső határát, egy átmeneti szünetet tart a két mozgás között. (Érdekességként a Magyar nyelvben a légzés a lélek szóból származik – lélekzés). A test, szemmel is látható légzési ritmusa az oxigén felvételét lehetővé tevő izommozgás sorozat, a tüdőlégzés. Ahhoz, hogy tüdőnk lélegezzen nem kell minden pillanatban tudatában lennünk. Azonban ha akarjuk, könnyedén szabályozni tudjuk a levegővételt. Számos meditációs technika ezen alapul ezen megfigyelésen. Holisztikus szemléletben a légzés hidat teremthet a tudatos és a tudatalatti között.

Tapintással viszonylag könnyedén nyomonkövethető egy másik alapvető testi ritmus, az ereknek a vér keringésének megvalósításával együttjáró tágulása és összehúzódása.  A szív légzésének, ritmusának szabályozása már jóval nagyobb testtudatot igényel és a test egyre finomabb ritmusai felé haladva az akaratunknak egyre kevesebb befolyása van azokra.

A test legbelső, legfinomabban érzékelhető ritmusait pedig az agy körül illetve a gerinccsatornában keringő agyi-gerincvelő folyadékban (liquor) tükröződnek.

Ezen ritmusok egyszerre vannak jelen a testben, kezelés közben hol egyik, hol másik kerül a figyelem előterébe.

A minden testszövetben tükröződő ritmusoknak is három különböző szintjét különböztetjük meg azok légzési ritmusának sebességei alapján. A craniosacralis terápia biomechanikus megközelítése a percenként 8-14 ritmus szintjén dolgozik jellemzően. A biodinamikus megközelítés ezen túl a percenkénti 2-3 ciklusra is, (Dr. James Jelaous semleges ciklusa), illetve a 100 másodpercenként 1 ciklus (ún. long tide) légzési ritmusok szintjére is hangolódik. Ezen a szinten, a ritmusok legfinomabb szintjén nyilvánul meg a Dr. Sutherland által elnevezett Élet Lélegzete (Breath of Life), ennek üteme alatt azt értjük, hogy a 100 másodpercenként egy kitágulás és összehúzódás történik. Ezen a szinten a test változással szembeni ellenállása igen csekély. Itt érzékelhető a test potenciálja, a homeosztázist támogató életerő, az öngyógyuláshoz, az önszabályozáshoz szükséges belső energia forrása.

Ahogyan a szív- és a tüdőlégzés ritmusai alapján következtetni tudunk a test egészségi és pszihés állapotára, úgy a craniosacralis ritmusok minősége, ereje, vízszintes és függőleges kiterjedése is diagnosztikai eszközként szolgál a gyakorlott kezelő számára. A szívritmust nemcsak közvetlenül az ereket tapintva, hanem az azokat borító szöveteken keresztül is képesek vagyunk érzékelni. Hasonlóképpen a tapasztalt craniosacralis kezelő számára érezhető, hogy a craniosacralis ritmus mely testtájékokon nem tud zavartalanul áthaladni. Nyomonkövethető továbbá, hogy a kezelő aktív figyelmének támogatásával hogyan rendeződnek át a feszült szövetek lehetővé téve, hogy a craniosacralis ritmus az egész testet szimmetrikusan, harmonikusan és erőteljesen átjárhassa. Hasonlóképpen ahhoz, amikor mellkasunk, rekeszizmunk feszültségeinek oldódása után ismét mély be- és kilégzéseket tudunk tenni.

Az embrió kifejlődésének kezdetén a csírában a craniosacralis rendszer kezdeményei épülnek ki először. Már ezt megelőzően a megtermékenyített petesejtben egy ritmikus pulzálás indul el. Személyes tapasztalatom szerint a klinikai halál megállapítása után 1 órával, más craniosacralis kezelők személyes beszámolói alapján pedig még 6 órával később is érzékelhető volt a long-tide ritmus.

Rendkívül meghatározó tapasztalat kapcsolatot teremteni a testet alfaként és omegaként szabályozó rendszerrel. Szavakkal nem leírható tudással gyarapít minket azokról a törvényekről melyek mind a testet, mind pedig az egész univerzumot működtetik. A tervszerű megelőző biodinamikus craniosacralis terápiával, jellemzően havi egy alkalommal, nemcsak a betegségek kialakulása kerülhető el. Fejlődik testtudatunk, kialakul és megerősödik kapcsolatunk azzal a mindannyiunkban benne levő finom ritmussal amely létrehozott bennünket.

Hogyan működik a biodinamikus craniosacralis kezelés?

A biodinamikus craniosacralis kezelés során a tapasztalt kezelő az aktív-figyelem tudatállapotában, meditatív jelenlétével olyan körülményeket teremt melyben létrejöhet a kapcsolat a test legfinomabb önszabályozó rendszerével, a testintelligenciával. A kezelő jelenlétében tükröződik annak kezelési és élettapasztalata is valamint a figyelem művészetében való jártassága. Ahogyan kvantumfizikai kísérletek is igazolják, a figyelem önmagában jelentős változásokat okoz. Amennyiben a kezelő életszemléletében valóban együttjár a segítő gondoskodás és a megértés a testet és a világot mozgató erőkről és összefüggésekről akkor “ terápiás figyelme ” a test hatalmas belső energiáit képes aktiválni, melyek a gyógyuláshoz, fejlődéshez szükségesek. A test craniosacralis ritmusaira való ráhangolódás és azok harmonizálódásában való részvétel a kulcsa a craniosacralis terápia biodinamikus holisztikus szemléletű gyógyító módszerének.

A tapasztalt kezelő aktív figyelme, segítő jelenléte támogatása által a szervezet az öngyógyításához szükséges változások kivitelezéséhez saját forrásából merít energiát. A biodinamikus craniosacralis kezelés során nem siettetjük, erőltetjük a változásokat. A gyógyulás folyamatai természetes módon, az adott személy testének saját ütemében kezdenek kibontakozni. A belülről elinduló folyamatokat figyelve, követve, támogatva akkor, és pontosan abban az irányban tudunk a testnek fizikailag is segíteni a természetes szimmetria és harmónia visszaállításában amikor arra mind lelki, mind a szövetek szintjén már felkészült.

A craniosacralis biodinamika filozófiája szerint a tapasztalt segítő figyelme rámutat a testben jelentkező tünetek gyökér okaira és összefüggéseire, azokról azonban az illető személy dönt tudatosan vagy tudatalatti szinten. Ezen döntések következményei a kezelés során lezajló fiziológiai folyamatok melyek testérzetek formájában is érzékelhetőek. Fontos megjegyezni, hogy a kezelő jelenlétének a test önszabályozó folyamataira való hatása jelentősen függ a kezelő mentális, fizikai állapotától valamint hogy milyen mértékben képes az aktív figyelem ítélet és érzelmi reakcióktól mentes tudatállapotát megteremteni és a kezelés során fenntartani. Számít továbbá a kezelő biodinamikus craniosacralis megközelítésben való jártassága, kezelési tapasztalata valamint az adott személy aktuális gyógyulási, változási potenciálja aki a kezelést kapja.

Tar Zsolt craniosacralis kezelő, oktató

 

 

Nézd meg ezt is

ZYO Hála rezgés meditáció hangfürdővel videón

ZYO Hála rezgés meditáció hangfürdővel videón

Ez egy Önvaló meditáció, amely az igazi Énedbe vezet vissza. Figyelj befelé és érezd át. 

Egy komment

  1. Tisztelt Cím! Nem hozzászólnék, hanem kérdezek. 15 éves fiú unokámnak olyan beszédproblémája van, amit nem tudom, hogy dadogásnak kell-e nevezni. Bizonyos esetekben, amikor elkezd beszélni, olyan, mintha beakadna a gondolat vagy levegő és többször neki kell indulnia. Ha énekel, ez a probléma nincs. Baján élünk, élnek. Jártunk pszichiáterhez, kineziológushoz hasonló “kezelésekre”, de nem járt eredménnyel. A Nők Lapjában megjelent cikket olvasva vetődött fel bennem, hogy a biodinamikus légzésterápia segítene-e.
    Üdvözlettel – Dittler Klára

Te mit gondolsz? Szólj hozzá!

Az e-mail címet nem tesszük közzé.

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Csatlakozz hozzánk!