Biodinamikus craniosacralis kezelés – gyógyító ritmus

A biodinamikus craniosacralis kezelés a test ritmusos működését használja, elsősorban az agyi-gerincvelői folyadékáramlási ritmust. A módszer a test önszabályozó, öngyógyító folyamatait támogatja, melyek természetes módon a mélyalvás fázisában tudnak leghatékonyabban kibontakozni, mikor is a psziché befolyása a test fölött a legcsekélyebb mértékű. Dióhéjban a kezelés során tudatos szinten élhetjük meg azt, ami egyébként alvás közben történik bennünk.

A craniosacralis biodinamika rendszere szerint az egészség nemcsak azon állapot, amelyben nincs jelen betegség. A craniosacralis biodinamikában az egészséget folytonos mozgásként értelmezzük. Akkor vagyunk egészségesek, ha a testünk működését irányító homeosztázis optimálisan működik. A homeosztázis a szervezet öngyógyító, önszabályozó, megújító, gyarapító, folytonosan egyensúlyra törekvő képessége.

Testünk állandóan külső és belső hatások alatt áll. Külső hatások a minket aktuálisan körülvevő környezetből érnek minket. Például a fény, hangok, a levegő és a táplálék amit magunkhoz veszünk. A belső hatások pedig a külső ingerekre, illetve azok hatására felmerült emlékeinkre adott érzelmi reakcióink. A külső és a belső hatások szoros összefüggésben vannak egymással, meghatározói tudatállapotunknak, egészségünknek és ezáltal közérzetünknek is. Például, a test szöveteinek a szorongással vagy stresszel együttjáró feszült állapota korlátozza akár a legjobb minőségű táplálék megfelelő megemésztését is. A felszabadult lelkiállapottal együttjáró laza szövetekben zavartalan a vér és más testfolyadékok keringése, ezáltal immunrendszerünk közömbösíteni tudja a káros külső hatásokat. A biológiai kutatások alapján ma már ismert, hogy gondolataink és a hatásukra megjelenő érzelmek a testben hogyan válnak a sejtek működését befolyásoló biokémiai anyagokká.

Testünk belső intelligenciája a belénk kódolt gyógyító és szabályozó terve szerint minden pillanatban a lehetséges egyensúly és harmónia irányába törekszik. Mivel modern korunkban megfelelő oktatás híján szinte alig van tudatos kapcsolatunk testintelligenciánkkal, a biodinamikus craniosacralis kezelés ezen kapcsolat megteremtését és hosszabb távon tudatossá válását is célozza. A kialakult betegségek már csak végső következményei annak, hogy testünk önszabályozó rendszere már egy ideje nem képes feladatát tökéletesen ellátni. A biodinamikus craniosacralis kezelő figyelmének központjában a testintelligenciával való kapcsolatfelvétel és a test legfinomabb szintjein zajló önrendező folyamatok segítése, ha szükséges, gyengéd fizikai támogatása áll. Ez alapvető különbség lehet más módszerekhez képest melyek fókuszában a betegség megnyilvánult tüneteit célzó valamilyen ellenintézkedés van. Ahogyan Dr. Still az egyik alapítóatya megfogalmazta: ”Az orvos célja az, hogy rátaláljon az egészségre, betegséget találni mindenki tud”. A betegség és a testben megmutatkozó nemkívánatos jelenségek a biodinamikus craniosacralis kezelés hatására visszatérő testi egyensúly és lelki harmónia következményeként szűnnek meg. Mivel a tapasztalt kezelő tudja miként segítse a test belülről, saját ütemében természetes módon kibontakozó és a test önszabályozó rendszereinek több szintjén, párhuzamosan lezajló öngyógyító folyamatait, az azok hatására bekövetkező változások is tartósabbak mintha külső manipuláció hatására történtek volna.

Craniosacralis terápia

A biodinamikus craniosacralis kezelés a test ritmusaival dolgozik

Minden ami él az lélegzik. Légzés alatt nemcsak a tüdőnk által megvalósított tevékenységet értjük. Minden légzés, ami egy bizonyos ritmus szerint kitágul majd összehúzódik. Amikor eléri tágulásának vagy összehúzódásának pillanatnyilag szélső határát, egy átmeneti szünetet tart a két mozgás között. (Érdekességként a Magyar nyelvben a légzés a lélek szóból származik – lélekzés). A test, szemmel is látható légzési ritmusa az oxigén felvételét lehetővé tevő izommozgás sorozat, a tüdőlégzés. Ahhoz, hogy tüdőnk lélegezzen nem kell minden pillanatban tudatában lennünk. Azonban ha akarjuk, könnyedén szabályozni tudjuk a levegővételt. Számos meditációs technika ezen alapul ezen megfigyelésen. Holisztikus szemléletben a légzés hidat teremthet a tudatos és a tudatalatti között.

Tapintással viszonylag könnyedén nyomonkövethető egy másik alapvető testi ritmus, az ereknek a vér keringésének megvalósításával együttjáró tágulása és összehúzódása.  A szív légzésének, ritmusának szabályozása már jóval nagyobb testtudatot igényel és a test egyre finomabb ritmusai felé haladva az akaratunknak egyre kevesebb befolyása van azokra.

A test legbelső, legfinomabban érzékelhető ritmusait pedig az agy körül illetve a gerinccsatornában keringő agyi-gerincvelő folyadékban (liquor) tükröződnek.

Ezen ritmusok egyszerre vannak jelen a testben, kezelés közben hol egyik, hol másik kerül a figyelem előterébe.

A minden testszövetben tükröződő ritmusoknak is három különböző szintjét különböztetjük meg azok légzési ritmusának sebességei alapján. A craniosacralis terápia biomechanikus megközelítése a percenként 8-14 ritmus szintjén dolgozik jellemzően. A biodinamikus megközelítés ezen túl a percenkénti 2-3 ciklusra is, (Dr. James Jelaous semleges ciklusa), illetve a 100 másodpercenként 1 ciklus (ún. long tide) légzési ritmusok szintjére is hangolódik. Ezen a szinten, a ritmusok legfinomabb szintjén nyilvánul meg a Dr. Sutherland által elnevezett Élet Lélegzete (Breath of Life), ennek üteme alatt azt értjük, hogy a 100 másodpercenként egy kitágulás és összehúzódás történik. Ezen a szinten a test változással szembeni ellenállása igen csekély. Itt érzékelhető a test potenciálja, a homeosztázist támogató életerő, az öngyógyuláshoz, az önszabályozáshoz szükséges belső energia forrása.

Ahogyan a szív- és a tüdőlégzés ritmusai alapján következtetni tudunk a test egészségi és pszihés állapotára, úgy a craniosacralis ritmusok minősége, ereje, vízszintes és függőleges kiterjedése is diagnosztikai eszközként szolgál a gyakorlott kezelő számára. A szívritmust nemcsak közvetlenül az ereket tapintva, hanem az azokat borító szöveteken keresztül is képesek vagyunk érzékelni. Hasonlóképpen a tapasztalt craniosacralis kezelő számára érezhető, hogy a craniosacralis ritmus mely testtájékokon nem tud zavartalanul áthaladni. Nyomonkövethető továbbá, hogy a kezelő aktív figyelmének támogatásával hogyan rendeződnek át a feszült szövetek lehetővé téve, hogy a craniosacralis ritmus az egész testet szimmetrikusan, harmonikusan és erőteljesen átjárhassa. Hasonlóképpen ahhoz, amikor mellkasunk, rekeszizmunk feszültségeinek oldódása után ismét mély be- és kilégzéseket tudunk tenni.

Az embrió kifejlődésének kezdetén a csírában a craniosacralis rendszer kezdeményei épülnek ki először. Már ezt megelőzően a megtermékenyített petesejtben egy ritmikus pulzálás indul el. Személyes tapasztalatom szerint a klinikai halál megállapítása után 1 órával, más craniosacralis kezelők személyes beszámolói alapján pedig még 6 órával később is érzékelhető volt a long-tide ritmus.

Rendkívül meghatározó tapasztalat kapcsolatot teremteni a testet alfaként és omegaként szabályozó rendszerrel. Szavakkal nem leírható tudással gyarapít minket azokról a törvényekről melyek mind a testet, mind pedig az egész univerzumot működtetik. A tervszerű megelőző biodinamikus craniosacralis terápiával, jellemzően havi egy alkalommal, nemcsak a betegségek kialakulása kerülhető el. Fejlődik testtudatunk, kialakul és megerősödik kapcsolatunk azzal a mindannyiunkban benne levő finom ritmussal amely létrehozott bennünket.

Hogyan működik a biodinamikus craniosacralis kezelés?

A biodinamikus craniosacralis kezelés során a tapasztalt kezelő az aktív-figyelem tudatállapotában, meditatív jelenlétével olyan körülményeket teremt melyben létrejöhet a kapcsolat a test legfinomabb önszabályozó rendszerével, a testintelligenciával. A kezelő jelenlétében tükröződik annak kezelési és élettapasztalata is valamint a figyelem művészetében való jártassága. Ahogyan kvantumfizikai kísérletek is igazolják, a figyelem önmagában jelentős változásokat okoz. Amennyiben a kezelő életszemléletében valóban együttjár a segítő gondoskodás és a megértés a testet és a világot mozgató erőkről és összefüggésekről akkor “ terápiás figyelme ” a test hatalmas belső energiáit képes aktiválni, melyek a gyógyuláshoz, fejlődéshez szükségesek. A test craniosacralis ritmusaira való ráhangolódás és azok harmonizálódásában való részvétel a kulcsa a craniosacralis terápia biodinamikus holisztikus szemléletű gyógyító módszerének.

A tapasztalt kezelő aktív figyelme, segítő jelenléte támogatása által a szervezet az öngyógyításához szükséges változások kivitelezéséhez saját forrásából merít energiát. A biodinamikus craniosacralis kezelés során nem siettetjük, erőltetjük a változásokat. A gyógyulás folyamatai természetes módon, az adott személy testének saját ütemében kezdenek kibontakozni. A belülről elinduló folyamatokat figyelve, követve, támogatva akkor, és pontosan abban az irányban tudunk a testnek fizikailag is segíteni a természetes szimmetria és harmónia visszaállításában amikor arra mind lelki, mind a szövetek szintjén már felkészült.

A craniosacralis biodinamika filozófiája szerint a tapasztalt segítő figyelme rámutat a testben jelentkező tünetek gyökér okaira és összefüggéseire, azokról azonban az illető személy dönt tudatosan vagy tudatalatti szinten. Ezen döntések következményei a kezelés során lezajló fiziológiai folyamatok melyek testérzetek formájában is érzékelhetőek. Fontos megjegyezni, hogy a kezelő jelenlétének a test önszabályozó folyamataira való hatása jelentősen függ a kezelő mentális, fizikai állapotától valamint hogy milyen mértékben képes az aktív figyelem ítélet és érzelmi reakcióktól mentes tudatállapotát megteremteni és a kezelés során fenntartani. Számít továbbá a kezelő biodinamikus craniosacralis megközelítésben való jártassága, kezelési tapasztalata valamint az adott személy aktuális gyógyulási, változási potenciálja aki a kezelést kapja.

Tar Zsolt craniosacralis kezelő, oktató

 

 

Nézd meg ezt is

Önszeretet meditáció videón: A szeretet és te nem két külön dolog, Önvaló

Önszeretet meditáció videón: A szeretet és te nem két külön dolog

Ez Önvaló meditáció, mely önkutatás révén segíti a szeretet Éned megtalálását. A szeretet és te nem két külön dolog.

Egy komment

  1. Tisztelt Cím! Nem hozzászólnék, hanem kérdezek. 15 éves fiú unokámnak olyan beszédproblémája van, amit nem tudom, hogy dadogásnak kell-e nevezni. Bizonyos esetekben, amikor elkezd beszélni, olyan, mintha beakadna a gondolat vagy levegő és többször neki kell indulnia. Ha énekel, ez a probléma nincs. Baján élünk, élnek. Jártunk pszichiáterhez, kineziológushoz hasonló “kezelésekre”, de nem járt eredménnyel. A Nők Lapjában megjelent cikket olvasva vetődött fel bennem, hogy a biodinamikus légzésterápia segítene-e.
    Üdvözlettel – Dittler Klára

Te mit gondolsz? Szólj hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé.

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Csatlakozz hozzánk!